Δρομολόγια Πλοίων


Για να έρθετε στην Ιθάκη - Destination: ITHACA

ΠΡΟΣ ΙΘΑΚΗ (προσοχή στο διάστημα Από - Μέχρι) –

Come to ITHACA

 

Αναχώρηση - Departure

Date
From - to

 

ΑΠΟ / FROM

ΔΕ (MO)

ΤΡ (Tue)

ΤΕ (Wed)

ΠΕ (Thu)

ΠΑ (Fri)

ΣΑ (Sat)

ΚΥ (Sun)

Από - Μέχρι

Τηλέφωνα (phones)

ΑΣΤΑΚΟ (Astakos)

26740-22111

ΑΣΤΑΚΟ (Astakos)

 

 


26740-22111

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑ (Vassiliki)
2645093278-93182
2674033120
2674032104

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑ (Vassiliki)
2645093278-93182
2674033120
2674032104

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑ (Vassiliki)
2645093278-93182
2674033120
2674032104

ΚΥΛΛΗΝΗ (Kilini)

2109515100
2109518888
2623092000ΠΑΤΡΑ (Patra)

12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00


 

 

Για να φύγετε από την  Ιθάκη - Leave ITHACA

ΑΠΟ ΙΘΑΚΗ ΠΡΟΣ  (προσοχή στο διάστημα Από - Μέχρι)

Departure from Ithaca

 

Αναχώρηση - Departure

Date
From - to

 

ΠΡΟΣ / TO

ΔΕ (MO)

ΤΡ (Tue)

ΤΕ (Wed)

ΠΕ (Thu)

ΠΑ (Fri)

ΣΑ (Sat)

ΚΥ (Sun)

Από - Μέχρι

Τηλέφωνα (phones)

ΑΣΤΑΚΟ (Astakos)

26740-22111

ΑΣΤΑΚΟ (Astakos)

26740-22111

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑ (Vassiliki)

 

 26450 93278-93182,  26740 33120, 26740 32104

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑ (Vassiliki)

 

 


 

 26450 93278-93182,  26740 33120, 26740 32104

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑ (Vassiliki) 
26450 93278-93182,  26740 33120, 26740 32104

ΚΥΛΛΗΝΗ (Kilini)

2109515100, 2109518888, 
2623092000

ΠΑΤΡΑ (Patra)

07:15 07:15 07:15 07:15 07:15 07:15 07:15

Χρήσιμα τηλέφωνα - 
useful numbers

Polyktor Tours τηλ.: 26740 33120
Delas Tours τηλ.: 26740 32104
Λιμεναρχείο Ιθάκης - Ithaca Port Authority 26740 32909
Λιμεναρχείο Πατρών - Patra Port Authority 2610 341002
Λιμεναρχείο Κυλλήνης - Kilini Port Authority 2623092000
Λιμεναρχείο Σάμης Κεφαλονιάς - Kefalonia(Sami) Port Authority 26740 22031
Λιμεναρχείο Αστακού - Astakos Port Authority 26460 41052
Ναυτικό, Λαογραφικό Μουσείο Ιθάκης -  Navy, Folklore Museum of Ithaca 26740 33398
Αρχαιολογική Συλλογή Σταυρού Ιθάκης - Αrchaeological Collection of Stavros Ithaca  26740-31305
Αρχαιολογικό Μουσείο Βαθέως Ιθάκης - Αrchaeological Collection of Vathi Ithaca 26740 32200

 

ΚΤΕΛ

Λεωφορεία ΚΤΕΛ Αθήνας - Athens Bus Station 210 5129293 , 210 5129448,
210 5150785
Λεωφορεία ΚΤΕΛ από Πάτρα - Patras Bus Station 2610 274938
Λεωφορεία ΚΤΕΛ από Αστακό - Astakos Bus Station 26460 41133
Λεωφορεία ΚΤΕΛ Ληξούρι - Lixouri Bus Station 26710 93200
Λεωφορεία ΚΤΕΛ Πόρος - Poros Bus Station 2674072284
Λεωφορεία ΚΤΕΛ Σάμη - Sami Bus Station 26740 23370